...

ราคากลาง จัดซื้อรถโดยสารขนาด12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (จำนวนเงิน 1,358,000 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 39 ครั้ง)