...

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ และเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 45,040 บาท )

(จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง)