...

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบการรักษาความปลอดภัย (CCTV) จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จำนวนเงิน 15,302,000 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง)