แผนจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการเอกสารจดหมายเหตุเพื่อประชาชน กิจกรรแปลงข้อลไฟล์เอกสารจากภาพเป็นข้อความ(OCR)(เป็นเงิน 2,000,000 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 422 ครั้ง)