สัญญาเเก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ 55/2560 (ครั้งที่ 3) จ้างเหมาดำเนินการโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ National Single Window นำเข้าส่งออก โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสถานประกอบการค้า กรมศิลปากร (ระยะที่ 2)

(จำนวนผู้เข้าชม 520 ครั้ง)