ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บข้อมูลด้วยระบบภาพสามมิติเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน วัดกำเเพงบางจาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(จำนวนผู้เข้าชม 549 ครั้ง)