ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดทำภาพ Image Processing (เครื่อง Scanner สามมิติ 3D) แบบมือถือ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีปประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(จำนวนผู้เข้าชม 611 ครั้ง)