ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตบันทึกภาพโบราณวัตถุและศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 639 ครั้ง)