ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถานหรือเขตโบราณสถาน พ.ศ. ๒๕๔๗
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 547 ครั้ง)