ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตใช้สถานที่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 542 ครั้ง)