แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการพิมพ์ ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 2550
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 656 ครั้ง)