คำสั่งกระทรวงพาณิชย์มอบอำนาจให้กรมศิลปากรเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้นำโบราณวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร

(จำนวนผู้เข้าชม 552 ครั้ง)