เมืองโบราณโนนเมือง
เมืองโบราณโนนเมือง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
แหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดี ที่บอกเล่าเรื่องราวการดำรงชีวิต
ของคนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์
ที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณลุ่มน้ำเชิญ เมื่อราว 2,500 ปีมาแล้ว
#เปิดให้บริการทุกวัน #เข้าชมฟรี
#ของดีเมืองขอนแก่นกะแม่นโนนเมืองหนี่หละ(จำนวนผู้เข้าชม 456 ครั้ง)