องค์ความรู้เรื่อง...ปูนขาวจากกระบวนการศึกษาทางด้านโบราณคดี: ตอนที่๑การขุดค้นแหล่โบราณคดีเตาเผาปูนขาวบ้านภูเขาทอง หมู่ ๗ ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

(จำนวนผู้เข้าชม 377 ครั้ง)