องค์ความรู้ เรื่อง ภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาลุ่มแม่น้ำสงคราม
องค์ความรู้ เรื่อง ภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาลุ่มแม่น้ำสงคราม
เรียบเรียง/ภาพ นางสาวพรพิณ โพธิวัฒน์
ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

(จำนวนผู้เข้าชม 875 ครั้ง)