...

มรดกวัฒนธรรมเวียงหนองหล่ม
     เวียงหนองหล่ม เป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย เพราะได้รับการเชื่อมโยงเข้ากับตำนานกำเนิดและล่มสลายของ ชุมชนโบราณที่เรียกว่า "เมืองโยนกนครพันธ์สิงหนวตินคร" หรือ "เวียงหนองล่ม" หรือ "เวียงหนองล่ม" ซึ่งสันนิฐานว่าเป็นชุมชนโบรารยุคแรกเริ่มในผืนแผ่นดินภาคเหนือของไทย
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 147 ครั้ง)