...

ภาพความเสียหายของปูนฉาบองค์ระฆังของเจดีย์วัดล่ามช้าง
มาชมภาพความเสียหายของปูนฉาบองค์ระฆังของเจดีย์วัดล่ามช้าง  จ.เชียงใหม่  ที่ฉาบปูนและเสริมครอบองค์เจดีย์เก่าในปี2503   ติดประดับกระจกเพิ่มในปี2542  ความเสียหายในปัจจุบันปูนฉาบไม่ยึดเกาะกับผนังก่ออิฐองค์ระฆังที่เป็นของดั้งเดิม  ตามภาพที่วงสีแดงไว้นะครับ  จะเห็นว่าวัสดุแยกส่วนออกจากกันอย่างชัดเจนและรากต้นโพธิ์ที่ชอนไชใต้ผิวปูนฉาบองค์ระฆัง  ผลักดันให้เกิดรอยร้าวจนทำให้น้ำฝนไหลซึมเข้าไปภายในจนมีสภาพหลวมและพังลงมาครับ
(จำนวนผู้เข้าชม 389 ครั้ง)