...

ข่วงช้าง
โบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียน โบราณสถานในเขตจังหวัดเชียงใหม่
ข่วงช้าง ด้านทิศเหนือ และอยู่คนละฟากถนนสร้างขึ้นในสมัยพญาแสนเมืองมา (พ.ศ. 1928-1954) เพื่อเป็นอนุสรณ์ของข้าหลวงเดิม คืออ้ายออมและอ้ายยี่ประชา ภายหลังช้างคู่นี้หักพังลงมา ได้มีการรื้อและสร้างใหม่ในสมัยพระเจ้าการิละ เป็นรูปช้างตัวหนึ่งชื่อปราบเมืองมาร และปราบจักรวาล ในปี พ.ศ. 2334 ก่อเป็นรูปช้างเผือกคู่ หัวเวียงนอกประตูช้างเผือกหันหน้าไปทางทิศตะวันตกชื่อ ปราบเมืองมาร และหันหน้าไปทางทิศเหนือชื่อ ปราบจักวาล

(จำนวนผู้เข้าชม 611 ครั้ง)