...

วัดยางกวง
โบราณสถานที่ยังไม่ได้ประกาศขึ้นทะเบียน โบราณสถานในเขตจังหวัดเชียงใหม่
วัดยางกวง : วัดร้างในท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของเมืองเชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันตกของถนนสุริยะวงศ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การเดินทางเข้าถึงที่สะดวกเริ่มจากด้านหน้าประตูเชียงใหม่ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุริยะวงศ์ ระหว่างทางไปยังวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ และโรงพยาบาลรวมแพทย์
ดาวน์โหลดไฟล์: วัดยางกวง.pdf
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 4994 ครั้ง)