...

วัดพระธาตุจอมกิตติ
โบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียน โบราณสถานในเขตจังหวัดเชียงราย

(จำนวนผู้เข้าชม 552 ครั้ง)