...

วัดพระธาตุจอมกิตติ
โบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียน โบราณสถานในเขตจังหวัดเชียงราย

(จำนวนผู้เข้าชม 638 ครั้ง)