...

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
โบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียน โบราณสถานในเขตจังหวัดลำพูน
ที่ตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ประวัติความเป็นมา

(จำนวนผู้เข้าชม 479 ครั้ง)