...

อธิบดีกรมศิลปากรลงพื้นที่ตรวจสอบโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว
วันที่ ๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากรพร้อมด้วย นายสุพจน์ พรหมมาโนช ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม และเจ้าหน้าที่จากสำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

(จำนวนผู้เข้าชม 850 ครั้ง)