...

เยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาศักยภาพขัวศิลปะเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมือง ศิลปะ (เชียงรายเมืองศิลปะ)
วันนี้ (วันจันทร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๑.๒๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ขัวศิลปะ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาศักยภาพขัวศิลปะเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมือง ศิลปะ (เชียงรายเมืองศิลปะ)

(จำนวนผู้เข้าชม 705 ครั้ง)