...

ประกวดราคาจ้างขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานวัดร้างหมายเลข 7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(จำนวนผู้เข้าชม 656 ครั้ง)