...

ประกวดราคาจ้างขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานวัดสามยอด (ร้าง) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(จำนวนผู้เข้าชม 656 ครั้ง)