...

ประกวดราคาจ้างขุดค้น ขุดแต่งทางโบราณคดีเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน วัดป่าจี้(ร้าง) ตำบลบ้านแปะ อำเภอจองทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(จำนวนผู้เข้าชม 558 ครั้ง)