...

ประกวดราคาจ้างขุดค้น ขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานวัดกู่แดง (ร้าง) ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

(จำนวนผู้เข้าชม 597 ครั้ง)