...

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษากำจัดวัชพืชทำความสะอาดโบราณสถาน พื้นราบคูเมือง (ฝั่งตลิ่งคูเมืองเชียงแสน) ในเขตอำเภอเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(จำนวนผู้เข้าชม 493 ครั้ง)