...

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ ร่วมกับ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ --->

(จำนวนผู้เข้าชม 497 ครั้ง)