...

โครงการ : เพาะ กล้า รักษ์
สำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ ร่วมกับ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการโครงการ "เพาะ กล้า รักษ์" กิจกรรม คืนธรรมชาติ ปลูกสัก รักษ์เชียงแสน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณคูเมืองกำแพงเมืองเชียงแสน หน้าวัดป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ในวันและเวลาดังกล่าว

(จำนวนผู้เข้าชม 449 ครั้ง)