...

ผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหว ขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ ศูนย์กลางอยู่ที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ส่งผลให้โบราณสถานในเขตรับผิดชอบของสำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ ได้รับความเสียหาย ดังนี้

วัดพระยืน จังหวัดลำพูน ยอดเจดีย์รายหักพังวัดกิตติ จังหวัดเชียงใหม่ ปลายยอดฉัตรหัก ส่งผลให้ลูกแก้วประดับแตกเสียหายวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ ยอดฉัตรคดงอเล็กน้อย


โบสถ์คริตจักร์ที่ ๑ เวียงเชียงราย ปูนฉาบกระเทาะบางส่วน(จำนวนผู้เข้าชม 492 ครั้ง)