...

ประเพณีรดน้ำดำหัวอธิบดีกรมศิลปากร และพิธีต้อนรับผู้อำนวยการฯ คนใหม่
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ ได้จัดประเพณีรดน้ำดำหัว อธิบดีกรมศิลปากร และต้อนรับท่าน ผอ.สุพจน์ พรหมมาโนช ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ คนใหม่ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของล้านนา และร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่เคารพนับถือ

(จำนวนผู้เข้าชม 505 ครั้ง)