...

วัดตระพังเงิน
---วัดตระพังเงิน---
---วัดตระพังเงินตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองสุโขทัยหรือทางทิศตะวันตกของวัดมหาธาตุ มีเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ หรือทรงดอกบัวตูม มีวิหารประกอบอยู่ด้านหน้า ลักษณะที่เด่นของเจดีย์ทรงดอกบัวตูมของวัดนี้ คือมีจระนำที่เรือนธาตุทั้งสี่ด้านสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปยืนและเดิน(ลีลา) ซึ่งแตกต่างไปจากเจดีย์ทรงดอกบัวตูมในที่อื่น ๆ
---ด้านตะวันออกของเจดีย์ประธาน เป็นเกาะมีอุโบสถ(โบสถ์)ตั้งอยู่กลางสระน้ำตามคตินทีสีมาหรืออุทกสีมา ที่ใช้น้ำในความหมายของความบริสุทธิ์ของขอบเขตที่กันไว้เป็นเขตสำหรับให้พระสงฆ์ทำสังฆกรรม ส่วนคำว่า ตระพัง เป็นคำภาษาเขมร แปลว่า สระน้ำ
๔. กรมศิลปากรดำเนินการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙(จำนวนผู้เข้าชม 1484 ครั้ง)