...

ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรมศิลปากร

คณะผู้ตรวจราชการกรมศิลปากร ได้มาตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของ

สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย  และหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ

ระหว่างวันที่  ๓๐ - ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕

(จำนวนผู้เข้าชม 454 ครั้ง)