...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๖ ล้านพิกเซล
ดาวน์โหลดไฟล์: 42.png

(จำนวนผู้เข้าชม 783 ครั้ง)