...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอบ (ขาว-ดำ-สี) ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อนาที
ดาวน์โหลดไฟล์: 38.png

(จำนวนผู้เข้าชม 736 ครั้ง)