...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ งานบูรณะวัดหาดเสี้ยว ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีตกลงราคา
ดาวน์โหลดไฟล์: 35.png

(จำนวนผู้เข้าชม 783 ครั้ง)