...

สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย จัดอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาสำหรับข้าราชการกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๕๗

โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาสำหรับข้าราชการกรมศิลปากร

ประจำปี ๒๕๕๗

รุ่นที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ณ ศาลาปฎิบัติธรรม วัดพระพายหลวง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

(จำนวนผู้เข้าชม 621 ครั้ง)