...

รับสมัคร นายช่างเขียนแบบ จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียด :

กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแน่ง  นายช่างเขียนแบบ  จำนวน อัตรา

อัตราค่าจ้าง ๗,๑๐๐ บาท/เดือน

- เพศชาย
- วุฒิ ปวส. ทาง ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา
- สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ดี


***ลักษณะงาน****
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง เขียนรูปแบบ รายการและรายการประกอบแบบ ทั้งอาคารสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมร่วมสมัย แบบวิศวกรรมแบบมัณฑนศิลป์ แบบภูมิสถาปัตยกรรม และหรือตามแบบที่สถาปนิก วิศวกร หรือมัณฑนากรกำหนด และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


สนใจติดต่อ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ถนนพระยากำจัด ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐๓๖๔๑๒๕๑๐ ต่อ ๑๑๒

(จำนวนผู้เข้าชม 1196 ครั้ง)