...

รับสมัครเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงาน (งานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ☆ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักโบราณคดี 1 อัตรา
• ประกาศสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี •
เรื่อง รับสมัครเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงาน (งานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2566
☆ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักโบราณคดี 1 อัตรา
☆ ค่าจ้างเดือนละ 15,400 บาท
☆ สมัครได้ที่ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี
☆ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 433 ครั้ง)