...

✦ ✦ โบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) part 3 ✦ ✦ โดย กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี
Tags:

(จำนวนผู้เข้าชม 71 ครั้ง)