...

✦ โบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) part 1 ✦ โดย กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี
Tags:

(จำนวนผู้เข้าชม 73 ครั้ง)