...

ประกาศสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อการจ้างบุคคลเป็นพนักงาน (งานจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี •
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อการจ้างบุคคลเป็นพนักงาน (งานจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
☆ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการปฏิบัติงาน ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ถ้าไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 463 ครั้ง)