...

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นพนักงาน (งานจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
• ประกาศสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี •

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นพนักงาน (งานจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

☆ ผู้เข้าสอบที่มีรายชื่อตามเอกสาร จะต้องมารายงานตัวเข้าสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.30 เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 558 ครั้ง)