...

ประกาศรับสมัครเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงาน (งานจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

• ประกาศสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี •

เรื่อง รับสมัครเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงาน (งานจ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2566

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

ค่าจ้างเดือนละ 9,600 บาท

สมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี

 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2566  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

 

 

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 149 ครั้ง)