...

สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตำบลหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตำบลหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๗๐ คน เยี่ยมชมโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) และโบราณสถานพระปรางค์สามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักโบราณคดี เป็นวิทยากรนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 123 ครั้ง)