...

สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมชมโบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี
วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมชมโบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี
โดยมี นายชนน วัฒนะกูล ผู้ช่วยนักโบราณคดี เป็นวิทยากรนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 161 ครั้ง)