...

ประกาศสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี การขึ้นบัญชีผู้สอบสัมภาษณ์คัดเลือกได้ เพื่อการจ้างบุคคลเป็นพนักงาน (งานจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
• ประกาศสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี •
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบสัมภาษณ์คัดเลือกได้ เพื่อการจ้างบุคคลเป็นพนักงาน (งานจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
☆ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อการจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการและเข้ารับการปฏิบัติงาน ในวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ถ้าไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 316 ครั้ง)