...

• ประกาศสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี • เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นพนักงาน (งานจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
☆ ผู้เข้าสอบที่มีรายชื่อตามเอกสาร จะต้องมารายงานตัวเข้าสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 08.50 น. ☆ เริ่มทำการคัดเลือกเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 303 ครั้ง)