...

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
• ประกาศสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี •
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นพนักงาน (งานจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
☆ ผู้เข้าสอบที่มีรายชื่อตามเอกสาร จะต้องมารายงานตัวเข้าสอบคัดเลือกในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 08.50 น.
☆ เริ่มทำการคัดเลือกเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 1048 ครั้ง)